Điều khoản sử dụng

 1. Tổng quan

NguoiBenh.com và các trang web liên kết của nó (gọi chung là Trang web của Trang) của nó (“NguoiBenh.com”, “Công ty”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Việc truy cập và sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng này (Điều khoản sử dụng hợp pháp).

 • “Trang web” hoặc “NguoiBenh.com” sẽ bao gồm mọi thông tin hoặc dịch vụ do NguoiBenh.com cung cấp, bất kể phương tiện nào, và sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trang web liên kết, ứng dụng di động, video, sản phẩm và ứng dụng nào chúng tôi cung cấp. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và đôi khi để sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web, có hoặc không có thông báo.
 • Trang web này không dành cho người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng Trang web và không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 

 1. Tư vấn từ chối trách nhiệm y tế

Nội dung của trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung này không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp y tế đủ điều kiện khác với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một tình trạng y tế. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi bác sĩ của bạn. NguoiBenh.com không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm cụ thể, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến ​​hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Trang web. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi NguoiBenh.com, nhân viên NguoiBenh.com, những người đóng góp khác xuất hiện trên Trang web theo lời mời của NguoiBenh.com hoặc những khách truy cập khác vào Trang web đều tự chịu rủi ro.

 1. Quyền của chúng tôi để sửa đổi các điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên. Các thay đổi sẽ xuất hiện trên Trang web và sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận các thay đổi.

 1. Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách bảo mật của chúng tôi chứa thông tin thêm về cách dữ liệu được thu thập, sử dụng và cung cấp trên hoặc bởi Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc nó. Nguoibenh.com/chinh-sach-bao-mat

 1. Sở hữu trí tuệ NguoiBenh.com

Giấy phép hạn chế của bạn đối với tài sản trí tuệ của chúng tôi

Các tài liệu được sử dụng và hiển thị trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, minh họa và tác phẩm nghệ thuật, video, âm nhạc và âm thanh, và tên, logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của NguoiBenh.com. Bất kỳ nội dung như vậy có thể được sử dụng chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ tài liệu nào như vậy mà không có sự cho phép bằng văn bản của NguoiBenh.com. NguoiBenh.com cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để sử dụng Trang web và bất kỳ tài liệu nào trên trang web cho các mục đích phi thương mại tuân theo các Điều khoản sử dụng này.

Nhãn hiệu và biểu tượng của NguoiBenh.com

Các thuật ngữ NguoiBenh.com, NguoiBenh.com và các nhãn hiệu và dịch vụ NguoiBenh.com khác, và các logo liên quan và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu là nhãn hiệu của NguoiBenh.com hoặc các chi nhánh hoặc nhà cấp phép của NguoiBenh.com. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu như vậy mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của NguoiBenh.com. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

 1. Sự phụ thuộc vào thông tin trên trang web

Chúng tôi không có nghĩa vụ và bạn không nên mong đợi chúng tôi, xem xét nội dung trên Trang web của chúng tôi, bao gồm Đóng góp của người dùng (được xác định bên dưới) hoặc đóng góp của những người đóng góp độc lập của chúng tôi.

Về những người đóng góp của chúng tôi

NguoiBenh.com tìm kiếm các nhà cung cấp nội dung trong các vấn đề cụ thể là các nhà thầu đóng góp độc lập cho Trang web. NguoiBenh.com không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng bất kỳ người đóng góp nào đã đạt được bất kỳ trình độ chuyên môn hoặc kiến ​​thức cụ thể nào hoặc có bất kỳ bằng cấp hoặc thông tin cụ thể nào, mà không giới hạn, đối với vấn đề mà sự đóng góp của họ liên quan. Trong phạm vi chúng tôi đề cập đến từng người đóng góp như một chuyên gia, bạn phải hiểu rằng chúng tôi dựa vào thông tin họ cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi không bắt buộc phải xác minh độc lập hoặc cố gắng xác nhận bất kỳ thông tin nào họ cung cấp, cũng như bằng cấp hoặc thông tin xác thực của họ. NguoiBenh.com cũng không bắt buộc phải giám sát hoặc nghiên cứu độc lập hoặc xác minh bất kỳ nội dung nào họ đóng góp. Người đóng góp, ngay cả khi được mô tả là chuyên gia,

Vui lòng không dựa vào nội dung Trang web, bao gồm Đóng góp của Người dùng và nội dung từ những người đóng góp nhà thầu độc lập của chúng tôi. Nội dung được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không bao giờ có thể tính đến các trường hợp và nhu cầu cá nhân, duy nhất của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi sự phụ thuộc hoặc hành động mà bạn thực hiện vi phạm thỏa thuận của bạn với chúng tôi sẽ là rủi ro duy nhất và duy nhất của bạn và NguoiBenh.com sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm với bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng việc liên lạc trên hoặc thông qua Trang web, cho dù với nhà cung cấp nội dung hoặc người dùng khác, đều tự chịu rủi ro và không được bảo vệ bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật hoặc đặc quyền nào có thể áp dụng nếu bạn có được lời khuyên chuyên môn của riêng mình (ví dụ: , bác sĩ-bệnh nhân).

 1. Sử dụng bị cấm của trang web

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web:

 • Trong bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế hiện hành.
 • Với mục đích khai thác, gây tổn hại hoặc cố gắng khai thác hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào bằng cách đưa chúng ra nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác.
 • Để truyền hoặc mua, gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo nào, bao gồm cả “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc “thư rác” hoặc bất kỳ sự chào mời tương tự nào khác.
 • Để mạo danh hoặc cố gắng mạo danh NguoiBenh.com, một nhân viên NguoiBenh.com, một người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tên hiển thị được liên kết với bất kỳ điều nào đã nói ở trên).
 • Để thực hiện bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn chặn việc sử dụng hoặc thưởng thức Trang web của bất kỳ ai, hoặc theo quyết định của chúng tôi, có thể gây tổn hại cho NguoiBenh.com hoặc người dùng Trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 • “Quét” hoặc tách dữ liệu khỏi Trang web (cho dù bằng phương tiện thủ công hoặc tự động) cho bất kỳ mục đích thương mại, tiếp thị hoặc biên dịch dữ liệu hoặc mục đích nâng cao nào.
 • Giới thiệu bất kỳ virus, ngựa trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.
 • Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ mà Trang web được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.
 • Nếu không, cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web.
 1. Nội dung mà bạn cung cấp trên trang web

Đóng góp của người dùng

Trang web có thể chứa bảng tin, phòng trò chuyện, trang web cá nhân hoặc hồ sơ, diễn đàn, bảng thông báo và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền cho người dùng khác hoặc người khác người (sau đây, “bài”) nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “Đóng góp của người dùng”) trên hoặc thông qua Trang web.

Nếu bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân (ví dụ: tên người dùng, địa chỉ email) trên Trang web, chẳng hạn như trên diễn đàn, phòng trò chuyện hoặc trên bất kỳ trang nào do người dùng hoặc thành viên khác tạo ra, thông tin đó có thể được xem trong các công cụ tìm kiếm, được thu thập và sử dụng bởi những người khác và có thể dẫn đến liên hệ không mong muốn từ các bên khác. Chúng tôi khuyên bạn không nên đăng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào khác trên Trang web của chúng tôi.

Mọi đóng góp của người dùng mà bạn đăng lên Trang web sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bằng cách cung cấp bất kỳ Đóng góp của người dùng nào trên Trang web, bạn cấp cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và mỗi người được cấp phép, người kế thừa của họ và giao quyền sử dụng, tái tạo, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho người thứ ba bên bất kỳ tài liệu như vậy cho bất kỳ mục đích.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

 • Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp của người dùng và có quyền cấp giấy phép được cấp ở trên cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và mỗi người cấp phép, người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ.
 • Tất cả các Đóng góp của người dùng của bạn đều làm và sẽ tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ Đóng góp nào của người dùng mà bạn gửi hoặc đóng góp và bạn, không phải Công ty, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, độ chính xác và tính phù hợp của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp người dùng nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web.

Giám sát và thực thi; Chấm dứt

Chúng tôi có quyền:

 • Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Đóng góp của người dùng vì bất kỳ hoặc không có lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Thực hiện mọi hành động liên quan đến bất kỳ Đóng góp nào của Người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả nếu chúng tôi tin rằng Đóng góp của Người dùng đó vi phạm Điều khoản sử dụng, bao gồm các tiêu chuẩn nội dung bên dưới, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc quyền khác cá nhân hoặc tổ chức, đe dọa sự an toàn cá nhân của người dùng Trang web hoặc công chúng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty.
 • Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do bạn đăng tải vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 • Thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu cho cơ quan thực thi pháp luật, cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép của Trang web.
 • Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang vì bất kỳ hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể và không cam kết xem xét tất cả các tài liệu trước khi nó được đăng trên Trang web và không thể đảm bảo loại bỏ kịp thời các tài liệu phản cảm sau khi nó được đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc truyền, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm với bất kỳ ai về hiệu suất hoặc sự không phù hợp với các hoạt động được mô tả trong phần này.

Tiêu chuẩn nội dung

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả Đóng góp của người dùng và sử dụng Dịch vụ tương tác. Toàn bộ Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Đóng góp của người dùng không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, viêm hoặc phản cảm.
 • Thúc đẩy tài liệu khiêu dâm hoặc khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác.
 • Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc nếu không có thể mâu thuẫn với các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi  .
 • Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp.
 • Gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng gây khó chịu, quấy rối, lúng túng, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào.
 • Thúc đẩy các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi bán hàng, trao đổi hoặc quảng cáo khác.
 • Tạo ấn tượng rằng chúng phát ra từ hoặc được chứng thực bởi chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, nếu đó không phải là trường hợp.
 1. Bồi thường của bạn về chúng tôi

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ NguoiBenh.com vô hại, và các cán bộ, giám đốc, chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp thông tin, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép (gọi chung là “Các bên bồi thường”) và chống lại mọi trách nhiệm và chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý, do các Bên bồi thường phát sinh liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ (a) mọi Đóng góp của người dùng hoặc (b) vi phạm của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào trong tài khoản của bạn về các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ các đại diện, bảo đảm và các giao ước có trong các Điều khoản sử dụng này. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ và hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào. NguoiBenh.com bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào chịu sự bồi thường của bạn.

 1. từ chối trách nhiệm bảo hành

trang web được cung cấp trên cơ sở “như vậy” không có đảm bảo của bất  kỳ loại nào, nó rỏ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo của nội dung hoặc đảm bảo chính xác và không thể nâng cấp, giới hạn hoặc sửa đổi theo luật áp dụng cho các điều khoản sử dụng này. chúng tôi không kết thúc và không trách nhiệm đối với chính xác hoặc liên quan đến bất k op hoạt động nào, tư vấn hoặc tuyên bố trên trang web. thông tin, sự thật và ý kiến được cung cấp không có phụ thuộc để được tư vấn chuyên nghiệp.

 1. TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

việc sử dụng trang web của bạn là rủi ro riêng của bạn, các thiệt hại của bạn chúng tôi không chịu trách nhiệm, các bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn bị thiệt hại khi làm theo

 1. Liên kết, quảng cáo, trang web và nội dung của bên thứ ba

Chúng tôi không xem xét hoặc giám sát bất kỳ trang web, quảng cáo hoặc phương tiện khác được liên kết đến hoặc có sẵn thông qua Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ quảng cáo bên thứ ba hoặc các trang web được liên kết như vậy. Trước khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được mô tả trên Trang web, bạn nên xác minh giá cả, chất lượng sản phẩm và các thông tin cần thiết khác để mua hàng được thông báo. NguoiBenh.com cũng không phải cha mẹ hoặc bất kỳ công ty con, bộ phận, chi nhánh, đại lý, đại diện hoặc người cấp phép nào của họ, sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào từ việc bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba dựa trên thông tin được cung cấp trên Trang web và chúng tôi sẽ không nhận hoặc xem xét khiếu nại liên quan đến việc mua hàng như vậy.

 1. Tranh chấp

Các Điều khoản sử dụng này và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web sẽ được điều chỉnh và được hiểu và thực thi theo luật pháp của Việt Nam

 1. Miễn trừ và nghiêm trọng

Việc từ bỏ bởi NguoiBenh.com của bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và bất kỳ sự thất bại nào của NguoiBenh.com để khẳng định quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn trong phạm vi tối thiểu như các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục trong lực lượng đầy đủ và có hiệu lực.

 1. Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản sử dụng cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và NguoiBenh.com đối với Trang web và thay thế mọi hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đây và đương thời đối với Trang web.

 1. Chính sách DMCA

NguoiBenh.com xử lý vi phạm bản quyền theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA). Bạn không được đăng, tải lên hoặc đặt bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên Trang web thuộc về bên thứ ba, trừ khi bạn có quyền hợp pháp để làm như vậy. Nếu bạn tin chắc rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã được sao chép trên Trang web của chúng tôi mà không được phép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi bằng thư nguoibenh.com@gmail.com . Thông tin liên lạc này chỉ dành cho nghi ngờ vi phạm bản quyền. Vui lòng bao gồm những điều sau đây:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 • Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu khiếu nại liên quan đến nhiều tác phẩm trên Trang web, danh sách đại diện của các tác phẩm đó.
 • Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là đang vi phạm một cách đủ chính xác để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu đó, chẳng hạn như URL chính xác (trang web) mà nó xuất hiện cùng với bất kỳ bản sao nào bạn có của trang web đó.
 • Thông tin đầy đủ mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu chính, số điện thoại và địa chỉ email).
 • Một tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố, dưới hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo bằng văn bản là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động trên Trang web đang vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư).

Chính sách của NguoiBenh.com là vô hiệu hóa tài khoản của người dùng liên tục đăng tài liệu vi phạm trên Trang web.

Bài viết được quan tâm