Lịch khám chuyên khoa của bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM

Bên dưới là chi tiết lịch khám bệnh của các chuyên khoa tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. Các quý phụ huynh vui lòng lưu ý xem bệnh con mình cần khám chuyên khoa gì để đi cho đúng ngày.

Chú ý:

  • Ô màu xanh: có khám bệnh
  • Ô màu trắng: không khám
  • S: sáng (từ 7h đến 11h30)
  • C: chiều (từ 13h đến 16h)

lịch khám chuyên khoa bệnh viện nhi đồng 1lịch khám chuyên khoa bệnh viện nhi đồng 1lịch khám chuyên khoa bệnh viện nhi đồng 1

Bài viết được quan tâm